Polityka prywatności


DANE OSOBOWE


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 04.05.2016) informujemy iż:
 
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest firma MEGA SPORTING Patrycja Czarnecka-Zając z siedzibą w Śremie, ul. Wiosny Ludów 9. 
 
2) Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w związku z transakcjami z nami dokonywanymi lub podczas kontaktów z nami. Są to w szczególności dane, które nam podasz w związku z umowami z nami zawieranymi lub występując do nas o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem lub korespondując lub kontaktując się z nami lub występując o wystawienie faktury VAT lub składając reklamację lub odstępując od umowy lub zakładając konto internetowe. Jeżeli zapłacisz nam za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, wejdziemy również w posiadanie danych o numerze konta, z którego płatność ta nastąpiła. Będziemy także przetwarzać dane dotyczące rachunku bankowego, na który będziemy dokonywać zwrotów należności na Twoją rzecz.
 
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 
4) Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacja zamówienia. Podanie danych osobowych może być niezbędne do:
• zawarcia lub realizacji umowy z nami, np. w przypadku dokonywania zakupu w naszym sklepie internetowym lub zakładania konta internetowego;
• wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
• rozpatrzenia przez nas spraw zwrotów i reklamacji
 
5) Twoje dane możemy przekazać:
• naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;
• podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.:
- podmiotom udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
- podmiotom świadczącym nam usługi podatkowe-rachunkowe;
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską- w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
- podmiotom prowadzącym przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji - w celu dostarczenia przesyłek towarowych;
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów ;
- podmiotom prowadzącymi działalność kredytową (banki) - w celu zapewnienia kredytowania na zakup naszych produktów, w tym usług i wykonania zwrotów;
 
6) Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa:
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w ramach którego możesz od nas żądać wglądu w Twoje dane, informacji w jakim celu przetwarzamy Twoje dane, komu przekazujemy Twoje dane osobowe , przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane, a także przekazania kopii Twoich danych osobowych
• prawo sprostowania i uzupełnienia danych osobowych
• prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych
• prawo cofnięcia zgody
Praw można dochodzić poprzez kontakt z Administratorem Danych, pisząc do nad na adres mailowy biuro@megasporting.pl lub kontaktując się z nami listownie na adres :
MEGA SPORTING Patrycja Czarnecka-Zając
ul. Wiosny Ludów 9
63-100 Śrem
 


PLIKI COOKIES

Korzystanie ze sklepu http://megasporting.pl oznacza zgodę na wykorzystywania plików cookies, niektóre z nich mogą już być zapisane w przeglądarce.

Czym są i do czego służą pliki cookies?
Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić niektóre treści sklepu.

Do jakich celów używamy plików cookies?
- w celu uwierzytelniania użytkownika w sklepie i zapewnienia sesji użytkownika w sklepie (np. utrzymania zawartości koszyka zakupów)
- w celu utrzymania sesji użytkownika sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła
- w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
- w celu świadczenia funkcji interaktywnych związanych z promocją sklepu w portalach społecznościowych: Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] oraz plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Jak zmienić ustawienia cookies?
Zmian w sposobie korzystania z cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik:

- Mozilla Firefox - menu "Narzędzia" --> "Opcje" --> "Prywatność".
- Internet Explorer - menu "Narzędzia" --> "Opcje internetowe" --> "Prywatność" 
- Google Chrome - menu (ukryte pod trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki) --> "Narzędzia" --> "Wyczyść dane przeglądania" lub "Więcej informacji"
- Opera - przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu --> "Ustawienia" --> "Wyczyść historię przeglądania" lub "Zarządzaj ciasteczkami"
- Apple Safari - menu "Safari" --> "Preferencje" --> "Prywatność"
- telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia mobilne - każdy model urządzenia może funkcję cookies obsługiwać w inny sposób. Zapoznaj się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.